Nematocídy - to ... Čo nematocíd?

nematocíd (od hlíst a Latinskej caedo -. Zabiť), chemické prípravky na ničenie škodlivé pre poľnohospodárske rastliny nematód. * * * NEMATITSIDYNEMATITSIDY (z nematódov ( viz hlíst) a latinčina caedo - .. Zabite), chemické prípravky na ničenie škodcov, - hlísty ( viz nematód.).

encyklopedický slovník. 2009.