Encyklopedický slovník

Nikolai Nekrasov

Nikolai Nekrasov - A ... Čo je Nikolai Nekrasov?

Nekrasov Nikolaj Petrovič (1828-1913), lingvista-slavista, zodpovedajúce člen petrohradskej akadémie vied (1890). Pracuje v oblasti slovanských jazykov, vrátane ruštiny, na gramatike ruského jazyka, jazyk laurentianskej kroniky.

encyklopedický slovník. 2009.