Obchodník je ... Čo je obchodník?

NEGOTIANT s [. Latinčiny negotians (negotiantis) - veľkoobchodník] .... M Ustari . osoba, ktorá vykonala veľkoobchodné ceny, a to predovšetkým v zahraničí Negotsiantka, s;. No PREJAV Negotsiantsky, -s, -s * obchodníka (z latinského negotians, .... narodený n negotiantis - .. obchodníka) (zastarané), veľkoobchodné obchodníka, obchodník, predné veľké maloobchod, hlavne s ostatnými krajinami * NEGOTSIANTNEGOTSIANT (z latinského negotians, narodený n negotiantis -.... obchodníka) (zastarané). , veľkoobchodník, obchodník, vedúci vo veľkom meradle, šéf . M, ako s inými krajinami

Collegiate Dictionary, 2009

. <- 1 ->