Nekrofília - to ... Čo je to nekrofília?

necrophilia s; Dobre. [z gréčtiny. nekros - mŕtvy a phileō - láska] 1. Rozmanitosť sexuálnych deviácií, ktorá sa prejavuje v uspokojivom zmyselné vášne s mŕtvolou. Sexuálna príťažlivosť voči telám. 2. výzva na použitie v modernom živote zastaraných predstáv, praktík, postupov, a tak ďalej. N. (zvyčajne na socialistickej ideologického dedičstva). Politické, duchovné n. * * * nekrofília (z gréckeho Nekros. - mŕtvy ... a lie), sexuálne perverz, sexuálna príťažlivosť k mŕtvolám. * * * NEKROFILIYANEKROFILIYA (z gréckeho Nekros. - Mŕtve a phileo - láska), sexuálne perverz, sexuálna príťažlivosť k mŕtvolám.

encyklopedický slovník. 2009.