V boxoch dna - je ... Čo jamy dna?

v blízkosti hlavne dvorkompleks podzemných banských diel, prešiel v blízkosti hriadeľa a navrhnuté tak, aby slúžili banskej činnosti. * * * DVOROKOLOSTVOLNY v blízkosti hlavne dvore, komplex podzemných diel ( cm. banské diela), odovzdávané v blízkosti hriadeľa ( cm. hriadeľa) a určené na údržbu ťažby.

encyklopedický slovník. 2009.