Encyklopedický slovník

Nazarenko Vladimir A.

Nazarenko Vladimir Andrejevič - je ... Čo Nazarenko Vladimir Andrejevič?

Nazarenko Vladimir A. (b. 1934), fyzik, dopisujúcí člen Ruskej akadémie vied (1997). Riaditeľ Inštitútu jadrovej fyziky v Petrohrade RAS. B.P. Konstantinova. Zborník z jadrovej fyziky a fyziky elementárnych častíc. Objavil (spolu s VM Lobáševom) porušenie priestorovej parity v jadrových prechodoch a interakciu neutrónu s jadrom. Leninova cena (1974). * * * Vladimir Nazarenko AndreevichNAZARENKO Vladimir A. (b. 07.7.1934, str. Muhtuya, Leninský district, Yakut ASSR), ruský fyzik, akademik Ruskej akadémie vied (od roku 2006), člen korešpondent (1997). Špecialista v oblasti fyziky atómového jadra a elementárnych častíc. Riaditeľ Inštitútu jadrovej fyziky v Petrohrade. B.P. Konstantinova.

encyklopedický slovník. 2009.