Encyklopedický slovník

Natochin Yury

Natochin Yury Viktorovich - je ... Čo je Natochin Yury?

Natochin Yury (nar. 1932), fyziológ, akademik Ruskej akadémie vied (1992). Výskum v oblasti evolučnej a ekologické fyziológie metabolizmu vody a soli, renálnej fyziológie. * * * Natochin ViktorovichNATOChIN Yuri Yuri V. (b. 1932), ruský fyziológ, akademik Ruskej akadémie vied (1992). Výskum v oblasti evolučnej a ekologické fyziológie metabolizmu vody a soli, renálnej fyziológie.

encyklopedický slovník. 2009.