Encyklopedický slovník

ŤAžký benzín

Nafta je ... Čo je nafta?

LIGROIN -a; m. [fr. ligroïne] Olejový destilát (používaný ako palivo pre traktory alebo na získanie vysokooktánového benzínu). Naplňte nádrž benzínom. Nafta, t. L rozpúšťadlá. * * * benzín uhľovodíkov vyrobený destiláciou ropných alebo plynných kondenzátov. Teplota varu je v rozmedzí 120-240 ° C. Hustota je 0,78-0,79 g / cm 3 . Súčasť komoditných benzínov, osvetľovacieho petroleju a prúdových palív; rozpúšťadlo, plnidlo kvapalných zariadení. * * * LIGROINLIGROINE, zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou kondenzátov ropy alebo plynu. Teplota varu je v rozmedzí 120-240 ° C. Hustota je 0,78-0,79 g / cm 3 . Súčasť komoditných benzínov, osvetľovacieho petroleju a prúdových palív; rozpúšťadlo, plnidlo kvapalných zariadení.

encyklopedický slovník. 2009.