Nunjiang je ... Čo je Nunjiang?

Nuntszyan (Noni), v severovýchodnej čínskej rieky, na ľavom prítoku rieky. Songhua. 1089 km, oblasť povodia je 244 tisíc km 2 . Začiatok v hrebeni Ilkhuri-Alin tečie po rovine Sungliao. Priemerný výtok vody je približne 700 m 3 / s. Letné záplavy. Je splavný do mesta Qiqihar. * * * NUNTSZYANNUNTSZYAN (Noni), rieka na severovýchode Číny, vľavo, najväčší prítok Sungari ( cm. Sungari). Dĺžka je 1089 km. Plocha povodia je 244 tisíc km 2 .

Vychádza na svahoch hrebeňa Ilhuri Alin ( cm. ILHURI-ALIN), do značnej miery preteká prostého Sunlyao ( cm. SUNLYAO) meandrovito meandrovito líniu, čo je často je rozdelená na rukávy a kanály. Šírka v dolnej časti dosahuje 500-1000 m, počas letných škvŕn spôsobených monzúnovými dažďami, - až 15-20 km.

Priemerný výtok vody je približne 700 m 3 / s. Zmrazuje sa v novembri a otvára sa v apríli. Letné záplavy. Zliatina lesa.

je splavná až do mesta Qiqihar ( zobraziť Qiqihar.) Pre plavidlá s plytkým návrhom - mesto Nuntszyan.

encyklopedický slovník. 2009.