Mystic - to ... Čo je to mystika?

Mystika s; Dobre. [z gréčtiny. mystikos - tajomný] 1. Viera v existenciu nadprirodzených, fantastických síl, s ktorými je človek tajomne spojený a môže komunikovať. Stredoveké m. 2. Razg. Niečo tajomné, nepochopiteľné, úplne nevysvetliteľné. Niektoré m. - chýbajú okuliare. Mystic (pozri). Mystický, -th, -th. = Mystický. * Mystic (z gréckeho mystikos. - Tajomný), náboženskej praxe, ktorá má za cieľ skúseností v extáze "bezprostrednej jednoty" s Bohom, rovnako ako rad teologických a filozofických doktrín, ponímať a odôvodniť tento postup (pozri mystiky.). * * * MISTIKAMISTIKA (z gréckeho mystikos. - Tajomné), náboženskej praxe, ktorá má za cieľ skúseností v extáze "bezprostrednej jednoty" s Bohom, rovnako ako rad teologických a filozofických doktrín, ktoré odôvodňujú a ponímať túto prax (pozri mysticizmus ( cm. MYSTITHSISM)).

encyklopedický slovník. 2009.