Sovy sú ... Čo sú mušle?

. Šupka dlhá až 20 cm, 3 druhy v miernych vodách severnej a južnej pologule v pobrežných oblastiach. V miestach sa tu nachádzajú pevné osídlenia - slávne banky. Bežné pri znečistení. Od staroveku sa používa na jedlo. Predmet rybolovu a akvakultúry. * * * MIDIMIDIA, rod mäkkýšov triedy lastúrnikov. Šupka dlhá až 20 cm, 3 druhy v miernych vodách severnej a južnej pologule v pobrežných oblastiach. V miestach sa tu nachádzajú pevné osídlenia - slávne banky. Obyčajne sú v znečistení ( pozri KORENINY). Od staroveku sa používa na jedlo. Oblasť rybolovu a akvakultúry ( pozri AKVAKULTÚRA).

encyklopedický slovník. 2009.