Encyklopedický slovník

Musabekov Ghazanfar Mahmud Oglu

Musabekov Ghazanfar Mahmud Oglu - je ... Čo je Musabekov Ghazanfar Mahmud Oglu?

Musabekov Ghazanfar Mahmud Oglu (1888-1938), štátnik. Od roku 1922 predseda SNK 1929 predseda ústrednej volebnej komisie Azerbajdžanskej SSR. Od roku 1931 . predseda SNK TSFSR bezdôvodne potlačená * Musabayov Gazanfar Mahmoud oglyMUSABEKOV Gazanfar Mahmud Oglu (1888-1938), politik od 1922 predseda SNK 1929 CEC hlavy Azerbajdžanskej SSR od roku 1931 predseda SNK TSFSR potlačené; .... rehabilitovaný posmrtne <. Collegiate Dictionary, 2009

<- 1 -.!>