Moore - to je ... Čo je Muroma?

muromafinno-Ugric kmeň od 1. tisícročia pred naším letopočtom. e. v povodí Oka. Hlavné činnosti: poľnohospodárstvo, poľovníctvo, remeslá. Dajte hold hold Rusku, do xII storočia. asimilovaní východnými Slovanmi. * * * MUROMAMUROMA, ugrofínskych kmeň, blízky Mordovians ( cm. Mordovians), ktorý žil na brehu rieky Oka v modernej oblasti Murom Vladimir. Muroma kultúra je známa archeologické náleziská, dávneho osídlenia, pohrebísk a dohôd v prvom tisícročí nášho letopočtu. Murom zaoberajúce sa chovom dobytka, poľnohospodárstvo, kožušiny lov, rybárčenie, včelárstvo, zhelezai tavenie medi, šperky remeslá. Obchod zohral významnú úlohu, hlavne s Uralom. V 10-11 storočí Muroma hold do Ruska v 12. storočí Russified.

encyklopedický slovník. 2009.