Obec je ... Čo je to obec?

obec (Lat., ed. h. Municipium), 1) v rímskom stave kurzíva, a od III. storočia. BC. e. a provinčné mestá, ktorých voľná populácia dostala v plnom alebo obmedzenom rozsahu práva rímskeho občianstva a samosprávy.2) Názov administratívno-územných jednotiek v niektorých krajinách Latinskej Ameriky (napríklad Kuba). * * * MUNICIPYMUNICIPII (lat., Unit of part municipium),

1) v rímskom štáte taliansko a z 3. c. BC. e. a provinčné mestá, ktorých voľná populácia dostala v plnom alebo obmedzenom rozsahu práva rímskeho občianstva a samosprávy.

2) Názov administratívno-územných jednotiek v niektorých krajinách Latinskej Ameriky (napr. Kuba).

encyklopedický slovník. 2009.