Encyklopedický slovník

Multiprogramovanie

Multiprogramovanie je ... Čo je multiprogramovanie?

multiprogramovanie metódy súčasnej realizácie viacerých programov na jednom počítači súvisiacich s rôznymi úlohami alebo rôznymi odvetviami tej istej úlohy. Prevádzka samostatného počítačového zariadenia je koordinovaná dispečerským programom. * * * MULTIPROGRAMOVANÝ PROGRAMOVACÍ PROGRAM, metóda pre simultánnu realizáciu na jednom počítači viacerých programov súvisiacich s rôznymi úlohami alebo rôznymi odvetviami tej istej úlohy. Prevádzka samostatného počítačového zariadenia je koordinovaná dispečerským programom.

encyklopedický slovník. 2009.