Muller Paul je ... Čo je Muller Paul?

Paul Muller (Müller) (1899-1965), švajčiarsky chemik. Hlavné vedecké práce sú venované použitiu chemických prípravkov na ochranu rastlín. On zistil (1937) insekticídne vlastnosti DDT. Nobelovu cenu (1948). * * * MULLER Paul MULLER Paul (1899-1965), švajčiarsky chemik. Hlavné vedecké práce sú venované použitiu chemických prípravkov na ochranu rastlín. Nobelovu cenu (1948).

encyklopedický slovník. 2009.