Encyklopedický slovník

Muhammed Emin

Muhammed Emin - to je ... Čo je Mohammed Emin?

Muhammed Emin (1818-1863), člen národno-oslobodzovacieho boja horolezcov Kaukazu proti ruskej vlády, Naib Shamil v západnom Kaukaze vzdal 1848. ruských úradov v roku 1859. * * * MOHAMMED EMINMUHAMMED Emini ( 1818-63), naib Shamilya na západe. Kaukazu od roku 1848 bol odovzdaný do ruských úradov v roku 1859.

Collegiate Dictionary. 2009.