Encyklopedický slovník

Mountbatten Plan

Mountbatten Plan - to ... Čo Mountbatten Plan?

Mountbatten plán (zákon o nezávislosti Indie), vyhlásenie britskej vlády z 3. júna 1947, podľa ktorého Indie v roku 1947 získala nezávislosť a bola rozdelená podľa náboženského a komunálne princíp 2 štátov - Indiou a Pakistanom, ktoré poskytujú im práva panstva. Pomenované po zástupcovi kráľa Indie L. Mountbetten (mountbatten). * * * Mountbatten PLANMAUNTBETTENA PLAN (zákon o nezávislosti Indie), vyhlásenie britskej vlády z 3. júna 1947, podľa ktorého Indie v roku 1947 získala nezávislosť, a bol rozdelený náboženskými a komunálnych Zásada 2 štátov - Indiou a Pakistanom, ktoré poskytujú im s právami nadvlády. Pomenované po podpise kráľa Indie L. Mountbettena.

encyklopedický slovník. 2009.