Encyklopedický slovník

Mount Wilson Astronomical Observatory

Mount Wilson observatórium - A ... Aký je Mount Wilson Astronomická observatórium?

Mount Wilson Astronomical Observatory (Mount Wilson observatória), USA, 16 km od mesta Pasadena. Bol založený v roku 1904. štúdia fyziky slnko, hviezdy a extragalaktickej objekty. od roku 1948 do roku 1980, bola inštitucionalizovaná v kombinácii s Mount Palomar Observatory (Observatory pomenovaný Hale). * Mount Wilson astronomické OBSERVATORIYAMAUNT Wilson-Astronomical Observatory (Mount Wilson Observatory), USA, neďaleko mesta Pasadena. založené v 1904. Nástroje: 254- a 152-cm reflektor, atď. Výskum: .. Fyzika Slnka, hviezd a extragalaktických objektov v roku 1949, v kombinácii s organizačnou vrchu Palomar Observatory

Collegiate Dictionary, 2009

<- 1 ..! ->