Encyklopedický slovník

Najvyšších výhod princíp národ

Najvyšších výhod princíp národ - to je ... Čo je najviac obľúbený princíp národ?

printsipv nejprotěžovanější medzinárodné právo je jedným z najdôležitejších princípov ekonomickej, vrátane obchodu, vzťahov medzi štátmi. To znamená, že každý zmluvný štát sa zaväzuje udeliť ďalšie rovnaké práva a výsady v tej či onej oblasti ich vzťahu, ktorý ju poskytol, alebo v budúcnosti budú poskytovať na akéhokoľvek tretieho štátu. * Most favorizoval PRINTSIPNAIBOLSHEGO zvýhodnený princíp národ, medzinárodné právo ( cm. INTERNATIONAL LAW) je jedným z najdôležitejších princípov ekonomiky, Vol. Vzťahoch H. obchod medzi štátmi. To znamená, že každý zmluvný štát sa zaväzuje udeliť ďalšie rovnaké práva a výsady v tej či onej oblasti ich vzťahu, ktorý ju poskytol, alebo v budúcnosti budú poskytovať na akéhokoľvek tretieho štátu.

encyklopedický slovník. 2009.