Encyklopedický slovník

Moss Marseille

Moss Marseille - a ... Čo je Moss Marseille?

Moss Marseille (Mauss) (1872 - 1950), francúzsky antropológ a sociológ, synovcom a žiakom Emila Durkheima ; zástanca myšlienok J. Jauresa. Hlavná práca v štúdiu archaických spoločností. * * * MOSS MarselMOSS (Mauss), Marseille (1872 - 1950), francúzsky antropológ a sociológ, synovec a žiak Emila Durkheima; zástanca myšlienok J. Jauresa. Hlavná práca v štúdiu archaických spoločností.

encyklopedický slovník. 2009.