Encyklopedický slovník

Morphophonology

Morphophonology - to ... Čo morphophonology?

morfonologiyarazdel lingvistika študuje fonologickým štruktúru morfém a fonologickom použitia finančných prostriedkov v morfologických účely. * * * MORFONOLOGIYAMORFONOLOGIYA, odvetvie lingvistiky, ktorá študuje fonologickým štruktúru morfém a fonologickom použitia finančných prostriedkov v morfologických účely.

encyklopedický slovník. 2009.