Encyklopedický slovník

Morgan Augustus (Augustus)

Morgan Augustus (Augustus) - to je ... Čo je Morgan Augustus (Augustus)?

Morgan Augustus (Augustus) (de Morgan) (1806-1871), škótsky matematik a logik. Práca na algebri, teóriu série. Bez ohľadu na J. Boola prišiel k základným myšlienkam matematickej logiky.

encyklopedický slovník. 2009.