Monorhyme - to ... Čo monorhyme?

monorhyme, Báseň, všetci ktorého linky majú rovnaký rým (podobne (French monorime.) (Francúzsky monorime.): Aa, aa ... ). Je rozšírená v rôznych žánroch klasickej východnej poézie. * * * MONORIMMONORIM (francúzske monorime), báseň, ktorej všetky riadky majú jeden rým (podľa typu: aa, aa ...). Je rozšírená v rôznych žánroch klasickej východnej poézie.

encyklopedický slovník. 2009.