Monogamia je ... Čo je monogamia?

MONOGAMY - a; Dobre. [z gréčtiny. monos - single, single a gamos - manželstvo] Knizhn. 1. Forma manželstva, v ktorej môže byť každý ženatý len s jednou osobou opačného pohlavia; monogamia (porovnanie polygamie, polygamie). Zástanca monogamie. 2. U zvierat: párenie samca na jednu alebo niekoľko sezón iba jednou ženou. Monogamný, ten; -menu, -výbor, -mnoho. Moja rodina. * * * monogamia

Aj

(mono ... a gréckej gamos. - manželstvo) (monogamia), manželstvo jedného muža s jednou ženou naraz. Polygamia je proti. Normatívna monogamia bola založená s vývojom niektorých štátnych právnych systémov a najmä so šírením kresťanstva.

II

(zoologické), párenie samca s rovnakou samicou; zvyčajne s monogamou sa muž zúčastňuje starostlivosti o potomstvo. Monogamia je charakteristická pre väčšinu vtákov (labute, bociany, orly, supy vytvorila dvojica za niekoľko rokov, niekedy na celý život), mnoho cicavcov (opice sú spárované už niekoľko rokov, mnoho predátorov - za jednu sezónu). St. Mnohoženstvo.

encyklopedický slovník. 2009.