Encyklopedický slovník

Crystal systém monoclinic

Systém monoclinic systém - to je ... Čo je monoclinic kryštálová sústava?

jednoklonové singoniyakristallograficheskaya kryštál systém, ktorý sa vyznačuje tým, že pomer medzi rohov a okrajov jednotkovej bunky kryštálu a ≠ b ≠ c , α = γ = 90 °, β 90 °. Je rozdelená do 3 bodových skupín (triedy) systému. * * * Monoclinic SINGONIYAMONOKLINNAYA Shingon, kryštalografickej kryštálová sústava ( pozri kryštálová sústava.), Ktorý sa vyznačuje tým, že pomer medzi rohov a okrajov jednotkovej bunky ( pozri kryštálovej jednotky bunka.) a b №> c , a = g = 90 °, b№90 °. Primitická bunka je rovnobežnosť s jedným šikmým uhlom. Os leží v smere osi 2 a kolmej k rovine osi symetrie v rovine kolmej na os, ale ich vzájomná poloha a uhol medzi nimi sú uvedené simmetrieyy kryštál. Sú vybrané pozdĺž okrajov kryštálu. Je rozdelená do 3 bodových skupín (triedy) systému. encyklopedický slovník. 2009.