Monocentrism - to ... Čo monocentrism?

monocentrism s; m. [z gréčtiny. monos je jediný a lat. centrum - centrum] Náuka o pôvode ľudstva z jednej (neandertálskeho) predchodcu v jednej oblasti sveta (protivop: polycentrizmus.). Monokentrický, -th, -th. Meta hypotéza. * * * monocentrism (mono ... a Latinskej centrum. - centrum, centrum), teória pôvodu moderného človeka druhu (homo sapiens) a rás (monogenism) v jednej oblasti sveta z jednej formy starých ľudí. * * * MONOTSENTRIZMMONOTSENTRIZM (mono ... ( zobraziť MONO ... (časť zložených slov)) a Latinská centrum - .. stredový, centrum), teória pôvodu moderného človeka druhu (homo sapiens) a rás (monogenism) v jednej oblasti zemegule od jednej formy starovekých ľudí.

encyklopedický slovník. 2009.