Monithes - to ... Čo monithes?

monieziozyinvazionnye ochorenia (infekcie helmintov z cestodosis skupiny) prežúvavcov spôsobené pásomnice rodinného anoplotsefalid, parazitných v tenkom čreve. Symptómy: vyčerpanie, hnačka, niekedy kŕče. Možná smrť zvierat. * MONIEZIOZYMONIEZIOZY, parazitárne ochorenia (helminthiasy od cestodosis skupiny) prežúvavcov spôsobené pásomnice rodina anoplotsefalid parazitujú v tenkom čreve. Symptómy: vyčerpanie, hnačka, niekedy kŕče. Možná smrť zvierat.

encyklopedický slovník. 2009.