Monarch je ... Čo je monarcha?

MONARCH -a; m. [z gréčtiny. monos - jeden, jediný, a Archos - vládca, vojenský veliteľ] dedičné alebo zvolený najvyšší vládca, autokratický hlava štátu (kráľ, kráľ, cisár, Negus, Shah Sultan, atď ...). Reč panovníka. Vyhláška panovníka. M. Velil. Ústavná m. Vložte na trón nového panovníka. Monarchia (pozri). Monarchist (pozri). Panovník, -yah, rok. Book. Moja moc. Príkaz M. * * * monarch (grécky mónarchos), jediný hlava štátu (napríklad kráľ, kráľ, šáh, emir), prijímajúci moc, zvyčajne v poradí po sebe nasledujúcich.

encyklopedický slovník. 2009.