Molybdénany - to ... čo molybdenanov?

molibdatysoli molybdénovej kyseliny (h 2 MoO 4 H 6 MoO 6 polimolibdenovyh et al.). molybdénan vápenatý Samoa 4 je používaný vo zliatiny ocele. Amónny molybdénanu (NH 4 ) 6 [M 7 O 24 ] · x H 2 O reaguje s redukčnými (Zn, SnCl 2 ), za vzniku zlúčenín rôzneho zloženia (napr., Mo 8 O 23 · 8H 2 O) modrej alebo modrej farby (molybdénová modrá farba); Používa sa na farbenie textílií a analytickú chémiu. * MOLIBDATYMOLIBDATY soli molybdénovú kyselín (H 2 MoO 4 , H 6 MoO 6 polimolibdenovyh et al.). vápnika molybdénany Samoa 4 je používaný vo zliatiny ocele. Amónny molybdénanu (NH 4 ) 6 [M 7 O 24 ] · HH 2 O reaguje s redukčným (Zn, SnCl 2 ), za vzniku zlúčenín rôzneho zloženia (napr., Mo 8 D 23 · 8H 2 G), modré alebo modrá (farba molybdén modrá); Používa sa na farbenie textílií a analytickú chémiu.

encyklopedický slovník. 2009.