Encyklopedický slovník

Molodensky Mikhail

Molodensky Gorbačov - to ... Čo Molodensky Michail Sergejevič?

Molodensky Mikhail Sergejevič (1909-1991), geofyzik, geofyzik, zememerač, člen Akadémie vied ZSSR (1946). Rozvinula teóriu o určení postavy a gravitačného poľa Zeme, prílivu zeme a nutných pohybov Zeme. Štátna cena ZSSR (1946, 1951), Leninova cena (1963). * * * Molodensky SergeevichMOLODENSKY Michail Gorbačov (1909-1991), ruský geofyzik ( cm. geofyzika), geofyzik ( cm. GRAVIMETRICKÝM MERANÍM) technik ( cm. GEODÉZIA), zodpovedný člen Akadémie vied ZSSR (1946). Vyvinul teóriu určovanie tvaru a gravitačné pole ( cm. gravitačné pole) na zemi, zemín prílivy ( cm. TIDES) a nutácia ( cm. nutácia (v astronómii) ) pohyby Zeme. Leninova cena (1963), Štátna cena ZSSR (1946, 1951).

encyklopedický slovník. 2009.