Encyklopedický slovník

Molkov Alfred VLADISLAVOVA

Molkov Alfred VLADISLAVOVA - A ... Čo je Molkov Alfred VLADISLAVOVA?

Molkov Alfred VLADISLAVOVA (1870-1947), čo je hygienik, jeden zo zakladateľov hygieny detí a mladistvých v Rusku, čestný vedec z Ruska (1934), profesor. Vedie prvé sociálne a hygienické štúdium vývoja a zdravia detí. Vyvinuté hygienické štandardy detských inštitúcií. * * * Molkov VladislavovichMOLKOV Alfred Alfred VLADISLAVOVA (1870-1947), ruský hygienik, jeden zo zakladateľov hygieny detí a mladistvých v Rusku, čestný vedec z Ruska (1934), profesor. Vedie prvé sociálne a hygienické štúdium vývoja a zdravia detí. Vyvinuté hygienické štandardy detských inštitúcií.

encyklopedický slovník. 2009.