Encyklopedický slovník

Modena Gustavo

Modena Gustavo je ... Čo je Modena Gustavo?

Modena Gustavo (modena) (1803-1861), taliansky herec. Sledoval svoju vlastnú spoločnosť. Hrdinské, romanticky zdvihnuté umenie Modény vzniklo pod vplyvom myšlienok národnooslobodzovacieho hnutia (účastník Boloňského povstania z roku 1831). Jeho študenti: T. Salvini, E. Rossi. * * * MODENA Gustavo MODENA (Modena) Gustavo (1803-61), taliansky herec. Sledoval svoju vlastnú spoločnosť. Hrdinské, romanticky povznášané umenie Modény vzniklo pod vplyvom myšlienok národnooslobodzovacieho hnutia (účastník bolonského povstania z roku 1831). Jeho študenti: T. Salvini, E. Rossi.

encyklopedický slovník. 2009.