Encyklopedický slovník

Mnemotechnická

Mnemotechnická pomôcka - A ... Čo je mnemotechnická pomôcka?

MNEMONIKA -i; Dobre. [z gréčtiny. mnēmonika - umenie spomienky] Súbor pravidiel a techník, ktoré uľahčujú zapamätanie potrebných informácií, faktov vytvorením umelých združení. Prijímanie mnemotechnik. Pochopte mnemotechniku. Mnemonic, th, th, th. M tri triky. * * * mnemotechnickú (grécky mnemonika -. Umenie spamäti) (symbolických inštrukcií), súbor techník a metód, ktoré umožňujú uloženie do pamäti a k ​​zvýšeniu množstva pamäte vytvorením umelej asociáciou. * * * MNEMONIKAMNEMONIKA (grécky mnemonika -. Umenie spamäti) (symbolických inštrukcií), súbor techník a metód, ktoré umožňujú uloženie do pamäti a na zvýšenie kapacity pre ukladanie dát tvorí umelé asociácie.

encyklopedický slovník. 2009.