Mitochondrie - A ... Čo je mitochondrie?

mitochondrie (z gréckeho mitos -. Závitové a chondríon - zrná, zrná), organely živočíšnych a rastlinných buniek. Oxidačné a redukčné reakcie prebiehajú v mitochondriách, ktoré poskytujú bunkám energiu. Počet mitochondrií v jednej bunke je niekoľko až niekoľko tisíc. Prokaryotov chýba (ich funkcia je vykonávaná bunkovou membránou). * MITOHONDRIIMITOHONDRII (z gréckeho Mitos. - A závitu chondrion - semien, zŕn) a rastlinných organel živočíšnych buniek. Oxidačné a redukčné reakcie prebiehajú v mitochondriách, ktoré poskytujú bunkám energiu. Počet mitochondrií v jednej bunke je od jedného do niekoľko tisíc. Prokaryotov chýba (ich funkcia je vykonávaná bunkovou membránou).

encyklopedický slovník. 2009.