šPina-hrôza - to ... Čo špina, strach?

špina-strach (z gréckeho mýsos. - znečistenie, znečistenie a ... fóbií), obsedantno strach z kontaminácie, kontaminácie. * * * MIZOFOBIYAMIZOFOBIYA (z gréckeho mysos -. Znečistenie, znečistenie a Phobos - strach, fóbie), obsedantno strach zo znečistenia, infekcie.

encyklopedický slovník. 2009.