Encyklopedický slovník

Mirchink George F.

Mirchink George F. - to je ... Čo je Mirchink George F.?

Mirchink George F. (1889-1942), geológ, akademik Akadémie vied bieloruskej SSR (1940). Brother MF Mirchinka. Autor knihy "Geologické kvartérne ložiská" (1934). * * * Mirchink George FedorovichMIRChINK George F. (1889-1942), geológ, akademik Akadémie vied Bieloruska (1940). Brother MF Mirchinka ( pozri Mihchink Michail Fedorovič). Autor knihy "Geologické kvartérne ložiská" (1934).

encyklopedický slovník. 2009.