Encyklopedický slovník

Minkovskiy A. Z.

Minkovskiy A. Z. - to ... Čo Minkovskiy A. Z.?

Minkovskiy A. Z. (1900 - 1979), zborový dirigent, ľudové umelca ZSSR (1960). V rokoch 1946-74 umelecký riaditeľ štátu Capella Bandura hráči Ukrajiny. Profesor Konzervatória v Kyjeve (od roku 1965).

encyklopedický slovník. 2009.