Encyklopedický slovník

ÚStav minerálnych surovín

Inštitút minerálnych surovín ... Čo je to Mineral Raw Institute?

Inštitút minerálnych surovín je všetko ruský. (SIMS), bola založená v roku 1918 ako Inštitút aplikovanej mineralogie (IPM); vedie históriu z ústavu "Litogea", ktorý založil VV Aršinov v roku 1910 v Moskve. Výskum geologických predpovedí, komplexné štúdium minerálnych surovín.

encyklopedický slovník. 2009.