Encyklopedický slovník

Milanovsky Evgeny

Milanovsky Evgeny Vladimirovič - to ... Čo Milanovsky Evgeny?

Milanovsky Jevgenij Vladimirovič (1892-1940), geológ. Profesor Moskovského geologického ústavu (od roku 1930). Hlavné práce na stratigrafii, tektonike a hydrológii regiónu stredného a dolného Volga, metodológie geologického mapovania. * * * Milanovsky VladimirovichMILANOVSKY Evgeny Evgeny (1892-1940), ruský geológ, profesor (1930). Hlavné diela na stratigrafie ( cm. Stratigraphy) tektonika ( cm. Tectonics (sektor geológia)) a hydrológie ( cm. hydrológie) AVG. a Dolného regiónu Volha, metóda geologického mapovania.

encyklopedický slovník. 2009.