Mikrotron - to ... Čo Mikrotron?

Mikrotron (od ... a ... mikro stolice) (elektróny cyklotrón), cyklický rezonancie urýchľovače elektrónov s časovou konštantou magnetického poľa a konštantnou frekvenciou rf zrýchľujúce elektrické pole, v ktorom je stav rezonancie udržuje zvýšením mnohosť frekvencie obrat na obrat. Maximálna energia elektrónov dosiahnutá v mikrotróne je približne 30 MeV. * MIKROTRONMIKROTRON (od malých ( cm. MICRO ... (prefix alebo časť zložených slovách))) (elektróny cyklotrón), cyklický rezonancie urýchľovače elektrónov s časovou konštantou magnetického poľa a konštantnej frekvencie urýchľovacieho vysokofrekvenčného elektrického poľa , v ktorom sa zachová rezonančný stav v dôsledku zvýšenia frekvenčnej násobnosti od otáčania k otáčaniu. Maximálna energia elektrónov dosiahnutá v mikrotróne je približne. 30 MeV.

encyklopedický slovník. 2009.