Encyklopedický slovník

Mikrobiologický ústav

Mikrobiologický ústav je ... Čo je Mikrobiologický ústav?

Microbiology Institute (Inmite) Ruská akadémia vied, organizované v roku 1934 v Moskve (ZSSR Akadémie vied laboratória v roku 1930). Štúdie o biológii nepatogénnych mikroorganizmov.

encyklopedický slovník. 2009.