Encyklopedický slovník

Michelson echelon

Michelson echelon - A ... Čo je Michelson sledu?

eshelonmnogoluchevoy Michelson rušenia spektroskop ako súbor planparalelní skla (alebo kremeň) dosiek presne rovnomernej hrúbke, naskladané tak, že ich konce vytvárajú schodisko. Princíp pôsobenia Michelson echelon je rovnaký ako pri difrakčnej mriežke. Rozlíšenie echelónu Michelson je vysoké. Prvá konštruované A. Michelson v roku 1898. Michelsonovho * ESHELONMAYKELSONA Echelon, viaccestného rušenia spektroskop ako sada planparalelní skla (alebo kremeň) dosiek presne rovnomernej hrúbke, naskladané tak, že ich konce vytvárajú schodisko. Princíp činnosti Michelsonovho slede je rovnaký ako difrakčné mriežky ( cm. mriežka). Rozlíšenie echelónu Michelson je vysoké. To bolo prvýkrát postavené AA Michelsonom v roku 1898.

encyklopedický slovník. 2009.