Metropola je ... Čo je to metropola?

METROPOLIS s x 1 V starovekom Grécku [z gréckeho meter - - matky a polis mesto.]: ... mestský štát (polis) vo vzťahu k osídleniu vytvorených neho (kolónie) na územia iných krajín 2 vláda vo vzťahu k jeho kolónií * metropoly (gréckej metropoly, od meter -.... matkou a polis - mesto), 1) v mestskom štáte (politike) starovekého Grécka, pokiaľ ide o osady, ktoré vytvoril (kolónie). 2) Stav, ktorý má kolónie, je vo vzťahu k nemu metropola. METROPOLYAMETEROVÁ POLITIKA (grécka metropolitná oblasť, od metra - matka a polis - mesto),

1) v Dr. Grécko mesto-štát (politika ( pozri POLIS)) vo vzťahu k osadám, ktoré vytvoril (kolónie).

2) Stav, ktorý má kolónie ( pozri KOLÓNIA), je metropola voči nej.

encyklopedický slovník. 2009.