Metodisti sú ... Čo sú metodisti?

Metodisti (metodistická cirkev), protestantská cirkev, najmä v Spojených štátoch, vo Veľkej Británii. Vznikol v XVIII. Storočí. , oddeľujúcej sa od anglikánskej cirkvi, vyžadujúce dôsledné, metodické dodržiavanie náboženských rádov. Metodisti kázajú náboženskú pokoru, trpezlivosť. * * * METHODISMETODIST (Metodická cirkev), protestantská cirkev, hlavne v Spojených štátoch, vo Veľkej Británii. Vznikla v 18. storočí. , oddeľujúcej sa od anglikánskej cirkvi, vyžadujúce dôsledné, metodické dodržiavanie náboženských rádov. Metodisti kázajú náboženskú pokoru, trpezlivosť.

encyklopedický slovník. 2009.