Metafázy - to ... Čo metafáz?

metafázy (z kovu, ... a fáza), fáza bunkového delenia po Profáza;. Metafázy konca tvorí vreteno, a páry chromozómov sú usporiadané v rovníkovej bunkovej rovine. * METAFAZAMETAFAZA (z kovu, ... ( cm. kovu, ... (časť zložených slovách)) a fázy ( cm. fáza)), krok delenie buniek po Profáza, tvorba metafázy mitotické vretienko je dokončená ( cm vretena.), a pary chromozómov sú usporiadané v rovníkovej rovine buniek.

encyklopedický slovník 2009.