Encyklopedický slovník

Metallogenija

Metaloneze - to ... Čo metallogenija?

metallogenija (z kovov a gréčtiny -. Géneia, v zložených slovách - pôvod, tvorba), sekciu geológie, skúmanie regionálnych podmienok tvorby a vzory distribúcie rudných ložísk v súvislosti s hlavnými fázami geologické histórie. * * * METALLOGENIYAMETALLOGENIYA (z kovov ( zobraziť kovy) a grécky -geneia, v zložených slovách - .. Origin, tvorba), sekcia geológie (. zobraziť geológia), ktorá skúma regionálne podmienky formovanie a pravidelnosť umiestnenia ložísk rud ( pozri DEPOZITY ORE), spojené s hlavnými etapami geologickej histórie.

encyklopedický slovník. 2009.