Metalich je ... Čo je Metalich?

Metalíci (Metalliferi), hory v Rumunsku, južná časť západných rumunských hôr. Výška do 1438 m. Zásoby z neželezných kovových rúd. Minerálne pramene. * * * METALICMETALIC (Metalici), hory v Rumunsku, južná časť Zap. Rumunských hôr. Výška do 1438 m. Zásoby z neželezných kovových rúd. Minerálne pramene.

encyklopedický slovník. 2009.