Metacentrum je ... Čo je metaúver?

metacentrum, z ktorého pozície závisí stabilita rovnováhy plávajúceho tela. Pre teleso s pozdĺžnou rovinou súmernosti je metacentra bodom priesečníka s touto rovinou výsledných tlakových síl tekutiny na tele.

* * * METATSENTRMETATSENTR, bod, od ktorého závisí stabilita rovnováhy plávajúceho tela. Pre teleso s pozdĺžnou rovinou súmernosti je metacentra bodom priesečníka s touto rovinou výsledných tlakových síl tekutiny na tele.

encyklopedický slovník. 2009.