Encyklopedický slovník

Meshterhazi Lajos

Meshterhazi Lajos - A ... Čo je Meshterhazi Lajos?

Meshterhazi Lajos (Mesterházy) (1916 - 1979), maďarský spisovateľ. Psychologická analýza, záujem o morálnu formáciu osobnosti, publicizmus v román-epickej "Svedectve" (1955-56). V románe o Maďarsku v dvadsiatych rokoch dvadsiateho storočia používal "niekoľko krokov hranicou" (1958) techniky dobrodružného detektívneho žánru. Filozofická románová esej "The Enigma of Prometheus" (1973). Hrá. Romány. * * * MESHTERHAZI LAYOSHMESHTERHAZI Lajosh (1916-79), maďarský spisovateľ. Rímsky epický "Svedectvo" (1955-56), román "Pár krokov hraníc" (1958). Filozofická románová esej "The Enigma of Prometheus" (1973). Hrá. Romány.

encyklopedický slovník. 2009.